చంద్రుడి మీద నీరు, చేపలు, ఎండ్రకాయలు, షార్కులు

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0

చంద్రుడి మీద నీరు మాత్రమే కాదు, చేపలు, ఎండ్రకాయలు, షార్కులు, తిమింగలాలు కూడా ఉన్నాయి.
-నాసా

న్యూస్. నాసా రాకెట్ అరేబియా సముద్రంలో దొరికింది

Download this video: http://www.fileserve.com/file/ZJsjkgF

1 Comment

  1. wow…….super andi!!!

Comments are closed.