Medieval India Books and Authors

Share Free Online Mock Tests and Study Material
3
Share Free Online Mock Tests and Study Material
3
BOOKS and AUTHORS- MEDIEVAL INDIA
Important books of medieval India

ABUL FAZL
Ain i Akbari(Akbar`s reign)
Akbar naamaah(Akbar`s reign)
Patron; Akbar.

ABBAS KHAN SHERWAANI
Taariq i Sher shaahi

ABUL FAZL
Ain i Akbari
Akbar naamaah

ABDUL HAMID LAAHORI
Baadhshah namaah(Shahjahaan`s reign)

ABDUL HAQQ
Nuriyya i sultaniyya(Theory of kingship)

AL BERUNI
Kitaab ul hind
Kaanun i masudi

AMIR KHUSRU(1253-1325)
Associated with more than seven rulers of Delhi sulthanate. A genius of hs times. A versatile person, a soldier, a composer of poetry in Persian, Arabic, Urdu, and a diplomat and was a good musician. He accompanied Alla ud din khalji when he invaded on Yadava kingdom of Devagiri.

Being a genuine lover of music he had studied the folklore of India as well as classical Indian melodies. He had made a comparative study of Indin, Arabic and Persian music and tried to give an Indian expression to some forms then prevalent in Arabic and Persian music. As a result of fusion many innovations tool place.
one of the results was present day KHAYAL that evolved around the 14th century.
His title is TUTI-I-HIND
*Taariq i bari
*Tughluq naamah
*Taariq i Alai/Khazain ul Futuh
An account of the conquest conquest of ADK.
*Mitah ul Futuh

*Aasiqa
Love story of Deval rani and Khizir khan.

Nuh siphir (Nine skies)
The story of sulthan Mubharakh Shah

AHMAD SARHINDI
Taarikh i Mubarakh shaahi

AQIL KHAN ZAFAR
Naamah i Alamgiri(Aurangazeb`s reign)

AURANGAZEB
Raqqath i Alamgiri(Collection of his letters)

BADAUNI
Muntaakab ul Tawaariq(Akbar`s reign)

BABUR
Babur naamaah

ZIA UD DIN BARANI

Born in 1286.
Contemoporary of Mohammad bin Tughluq and Feroz shah Tughluq.
*Taariq i Firuz shaahi
*Fatwah i Jahandari

BHIMSEN
Nuska i dilkhusha(Aurangazeb`s reign)

CHAND BARDAI
Privthvi raj raso

DAARA KHIKOH
Safinath ul Auliya(Biographies of Sufi saints)
Saqinath ul Auliya(Upanisad`s translation)
Hasnath ul Arifin(His religious and philosophical ideas)
Majm ul Bahrain (His religious and philosophical ideas)

FIROZ SHAH TGUHLUQ
Futhuhaath i Firoz shaahi

FIRADAUSI
Shahnaamah

GONA BUDDHA REDDY
Ranganatha ramayanam

GUL BADAN BEGUM
Humayun naamaah

HASAN NIZAAMI
Taaz ul maasir

ISAAMI
Futhuhaath i salatin

IBN BATUTAH
Rehla
Tughluq naamah
Safar naamah

INAAYATH KHAAN
Shaahjahaan naamaah(Shahjahaan`s reign)

ISWAR DAAS
Futhuhath i Aalamgiri(Aurangazeb`s reign)

JAHANGIR
Tujuk i Jahangiri(Autobiograbhy)

JAGNAAYAK
Alhakhanda

JAYADEVA
Gitagovinda

JAUHAAR AFTHABI
Taariq i Humayuni

JIMUTHA VAHANA
Dayaabaaga

KHAAFI KHAAN
Muntaqab ul lubab(Aurangazeb`s reign)

MAALIK MD JAYAASI
Padmavath.

MINHAAZ US SIRAAZ
Tabaaqat i naasiri

MIRZA HAIDAR
Taariq i Rashidi

MIRZA MOHAMMAD QASIM(KZIM)
Aaalmagir naamaah(Aurangazeb`s reign)

MUHAMMAD MANZU
Mirat-i-Sikandari

MUHAMMAD WARIS
Paadshah naamaah(Shahjahaan`s reign)

MUHAMMAD SALIH
Shaahjahaan naamaah(Shahjahaan`s reign)

MUHAMMAD SAQI
Massir i Alamgiri(Aurangazeb`s reign)

MUHAMMAD RAFI KHAN
Hamla i Haidari(Aurangazeb`s reign)

MULLA DAUD
Tawaarikh i Alfi(Akbar`s reign)

MUTAMMAD KHAN
Iqbal naamaah(Jahangir`s reign)

NANDI TIMMANA
Paarijaathaapaharanam

NAGACHANDRA
Jaina raamaayanam

NIZAM AL TUSI
Siyasath naamaah

NIMAT KHAN ALI
Waqai i Hyderabad (Conquest of Golconda by Aurangazeb).

NIZAM UD DIN AHMAD
Tabaaqat i Akbari(Akbar`s reign)

PAALKURIKI SOMANAATHA
Basava puraanam

PARTHASAARATHI MISRA
Saastra dipika

PILLALA MARRI PINA VEERA BHADRA
Jaimini bharatham

PINGALI SURANA
Kalaa poornodayam

PRATHAPA RUDHRA
Neetisaara

RAAJASHEKHARA
Patron: Mahipala.
Vidhaa saalabhanjika.
Baala bhaaratha.
Baala raamaayana.
Kaavya mimansa.

SAAKI MUSTHAID KHAN
Maassir i Aalamgiri

SAARANGADHARA
Hammir raso

SHAMS I SIRAZ AFIF
Taariq i Firuz shaahi

SHIRAZI
Tazkirat i mulk

SRI KRISHNA DEVA RAAYA
Aamuktha maalyad(Vishnu chittheeyam)
Madaalasa charithra

SREENAATHA
Haravilasam
Kaashi khandam
Palnaati veera charitra
Sringaara naishadam

SUJAN RAI KHATRI
Khulasath i Tawaariq(Aurangazeb`s reign)

SURADAS
Sur saagar
Sur saaraavali
Saahithya ratna.

TENAALI RAAMA KRISHNA
Paanduranga mahathmyam.

TULSIDAAS
Raam charit maanas.

UTBI-
Taariq i yaamin

VIGNANESWARA
Mitakhsara

YAHYA BIN AHMAD SARHINDI
Taariq i mubhaaraq shaahi

YAZDI
Zafar naamaah

******

Medieval Indian History, medieval india
History Study Material for Competitive Exams
Medieval India Books and Authors

Osmanian.com © 2016
Simple Share Buttons