presidents of india

Share Free Online Mock Tests and Study Material
0
Share Free Online Mock Tests and Study Material
0

PRESIDENTS OF INDIA Name Tenure Dr Rajendra Prasad (1884-1963) …………………………………. 26 January 1950-13 May 1962 Dr Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975) ………………….. 13 May 1962-13 May 1967 Dr Zakir Hussain (1897-1969) …………………………………….. 13 May 1967-3 May 1969 Varahagiri Venkatagiri (1884-1980) …………………………….. 3 May 1969-20 July 1969 (Acting) Justice Mohammad Hidayatullah (1905-1992) ………………. 20 July 1969-24 August 1969 (Acting) Varahagiri Venkatagiri (1884-1980) ………………………………… 24 August 1969-24 August 1974 Fakhruddin Ali Ahmed (1905-1977) ………………………………. 24 August 1974-11 February 1977 B.D. Jatti (1913-2002) ……………………………………………………… 11 February 1977-25 July 1977 (Acting) Neelam Sanjiva Reddy (1913-1996) ……………………………….. 25 July 1977-25 July 1982 Giani Zail Singh (1916-1994) ………………………………………….. 25 July 1982-25 July 1987 R. Venkataraman (b-1910) ……………………………………………… 25 July 1987-25 July 1992 Dr Shankar Dayal Sharma (1918-1999) ……………………… 25 July 1992-25 July 1997 K.R. Narayanan (1920-1925) ……………………………………….. 25 July 1997-25 July 2002 Dr. A.P.J. Abdul Kalam (b-1931) ………………………………… 25 July 2002-25 July 2007 Smt. Pratibha Patil (b-1934) ………………………………………… 25 July 2007-till date

General Knowledge notes